مجازات بیسیم های غیرمجاز

مجازات بیسیم های غیرمجاز

مجازات نگهداری و حمل بیسیم های غیر مجاز

بی سیم به عنوان یک ابزار ارتباط نوین در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. آنچه مهم است ، این که آیا مصرف کننده از آن مجوز لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور دارا می باشد یا نه؟ در غیر این صورت مصرف یا حمل آن بدون مجوز قانونی نبوده و برخورد قانونی انجام خواهد شد.

بیسیم مجاز باید دارای تاییدیه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد و در صورت دارا بودن مجوز از سازمان تنظیم مقررات خرید ، فروش ، حمل و استفاده از آن غیر مجاز میباشد.

 

این مطلب را به اشتراک گذارید

نویسنده هیچ اطلاعات به پروفایل خود را اضافه کنید و در عین حال

پیام بگذارید

15 + پنج =

There is no widget. You should add your widgets into Default sidebar area on Appearance => Widgets of your dashboard.

+ +