مقالات

مقالات – مرجع کامل اطلاع رسانی بیسیم واکی تاکی مجاز در ایران

گروه تخصصی otiX دارای پروانه عرضه خدمات ورود ، خرید و فروش تجهیزات رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان تنها مرجع صادر کننده مجوز بیسیم در ایران

+ +